ÜHE ASJA MÜÜK

Kellel on müüki tuua vaid üks kallis/moodne hooajakaup või muu ostjatele atraktiivne ese, siis on võimalus sõlmida ühe asja müügikoha rendileping kohatasuga alates 10 eur/ese 1 nädala eest, lisandub 3% müügihinnast. Kohatasu sõltub valitud kohast (seinal, kassa ees, saali tagaosas, aknal, klaasvitriinis) ja eseme suurusest.

Kui ese müüakse enne rendiperioodi lõppu, siis loetakse leping lõppenuks ja uut eset samale kohale ilma uut lepingut sõlmimata ja renditasu maksmata paigutada ei saa.

Suuremate esemete (näiteks kasukas, jalgratas, televiisor) toomisel palume ette helistada ja küsida, kas teie poolt pakutav ese klientidele huvi pakub ja kas meil hetkel vaba kohta on.

Esemed paigutatakse vabadele müügikohtadele.

Esimese müügiperioodi pikkus on üks nädal, kokkuleppel saab müügiperioodi pikendada 1 nädala kaupa. Pikendame lepinguid ainult sellistele asjadele, mille vastu ostjad on üles näidanud huvi.
Leping ei pikene automaatselt! 7 päeva peale lepingu lõppu ei kuulu asjad enam tagastamisele.

Kauplusel on õigus keelduda eseme müügilevõtmisest kui see ei tundu kauplusele atraktiivne ja kasumlik. Kauplusel on õigus ese müügilt kõrvaldada kui sellel ilmnevad puudused.

Peale müügiperioodi lõppu tuleb omanikul asjad ära viia 7 päeva jooksul. Peale seda asjad enam tagastamisele ei kuulu ja kauplusel on õigus need vastavalt oma äranägemisele kas annetada või realiseerida ilma raha välja maksmata.

Müüdud asjade eest saadud rahale palume järele tulla 3 kuu jooksul. Kui rentnik ei ole tulnud oma rahale järele kolme kuu jooksul, loetakse kaupluse kohustus raha välja maksta lõppenuks.

Nädalavahetusel sularaha väljamakseid tavajuhul ei tehta- müügiperioodi lõpetajatele tehakse müüdud kauba eest pangaülekanne.